มาตรฐานสินค้า / รางวัล

 

 

ได้รับการรับรองผลิภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข เลขที่จดแจ้ง 10-1-5927398

สามารถตรวจสอบได้ที่>> https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

 

 

 

2016优秀品牌企业奖(最高奖),( TOP BRAND AWARDS 2016)

2016年9月3日朱拉蓬研究所会议中心,泰国第2 次持续提高东盟协会,发展业务开发和推广项目,推动泰国经济发展,由东盟协会主席颁发.

 

 

 

 

2017年度泰国产品优质奖(Thailand Product Awards 2017)

2017年泰国最佳产品质量奖,是促进业务发展和网络经济发展奖,由亚洲商业协会主席颁发.

 

 

 

 

 2017年度皮肤纤维产品奖(Bast Product of the year 2017)

标准商业成就奖 是促进商业和经济学院的发展奖,由亚洲商业协会主席颁发.