ประวัติความเป็นมา

บริษัท วิโนน่า คอสเมติกส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ โดยมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกรูปแบบ และใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรเป็นหลัก เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตว่าต้องมีความสัมพันธ์พร้อมทั้งสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน

จึงได้มีสินค้าตัวแรกขึ้นมาเป็น สบู่วิโนน่า สบู่อนามัยทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นในผู้หญิง ด้วยคุณค่าจากสารสกัดในหญ้ารีแพร์ สมุนไพรไทยที่ถูกใช้มาแต่สมัยโบราณ ทำให้สบู่วิโนน่าของเรา เป็นที่พึงพอใจในกลุ่มลูกค้าผู้หญิงทุกช่วงวัย เพราะเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องของจุดซ่อนเร้น จนเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Brand Belief

 วิโนน่า เชื่อว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงประการเดียว ไม่สามารถนำพาผู้คนให้มีความสุขได้อย่างแท้จริง  ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างแล้ว  ความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิต ก็ไม่อาจเติมเต็ม...

Brand Vision

วิโนน่า ต้องการเป็น แบรนด์ระดับเอเซีย ในกลุ่มสินค้า Wellness ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างความแตกต่าง และให้ประสบการณ์ที่ดี ทั้งกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และคู่ค้าของเรา

Mission

  1. คัดสรร ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม ความสัมพันธ์ และคุณค่าทางจิตใจ
  2. ส่งเสริมการพัฒนาทีมงานและวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ มีความสุขกับงานที่ทำ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สร้างความแตกต่างในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ และส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ถึง ลูกค้าและคู่ค้าของเรา
  3. สรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และคู่ค้าของเรา ผ่านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเรา