มาตรฐานสินค้า / รางวัล

 

 

ได้รับการรับรองผลิภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข เลขที่จดแจ้ง 10-1-5927398

สามารถตรวจสอบได้ที่>> https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

      
       

 

 

 

รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2016

ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน"ครั้งที่ 2 จาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี(นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน)ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

 

       

 

 

 

 

รางวัล Thailand Product Awards 2017 

รางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 โดยสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (สส.ศท) มอบรางวัลโดย ขณะท่าน พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซี่ยน

 

 

 

 

 

 

 รางวัล Bast Product of the year 2017 

รางวัล"ความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจไทย" จากสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (สส.ศท) มอบรางวัลโดย ขณะท่าน พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซี่ยน