ມາດຕະຖານສິນຄ້າ/ລາງວັນ

ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານແລະຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ່ຈົດແຈ້ງ 10-1-5927398

ສາມາຮດກວດສອບໄດ້ທີ່>> https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

ລາງວັນທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນ (BRAND) ດີເດັ່ນ TOP BRAND AWARDS 2016

ໃນໂຄງການສົ່ງເສີມພັດທະນາທຸລະກິດແລະເສດຖະກິດເພື່ອຂັບເຄື່ອນປະເທດໄທ ຮ້ອຍດວງໃຈສ້າງໄທໃຫ້ຍັ່ງຍືນ ເທື່ອທີ່ 2 ຈາກ ພົນເອກເສີມສັກ ວິເສດໄຊຍສີ ນາຍົກສະມາຄົມທຸລະກິດອາຊຽນ ປະທານພິທີ ເມື່ອວັນທີ່ 3 ກັນຍາຍນ 2559 ຢູ່ສູນປະຊຸມສະຖາບັນວິໄຈຈຸລາພອນ

ລາງວັນ Thailand Product Awards 2017

ລາງວັນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໄທຍອດຍ່ຽມແຫ່ງປີ 2560 ໂດຍສະພາເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນສົ່ງເສີມພັດທະນາທຸລະກິດແລະເສດຖະກິດແຫ່ງປະເທດໄທ ມອບລາງວັນໂດຍ ພະນະທ່ານພົນເອກເສີມສັກ ວິເສດໄຊຍສີ  ນາຍົກສະມາຄົມທຸລະກິດອາຊຽນ

ລາງວັນ Bast Product of the year 2017 

ລາງວັນ ຄວາມສຳເລັດມາດຕະຖານທຸລະກິດໄທ ຈາກສະຖາບັນສົ່ງເສີມພັດທະນາທຸລະກິດແຫ່ງປະເທດໄທ ມອບລາງວັນໂດຍພະນະທ່ານພົນເອກເສີມສັກ ວິເສດໄຊຍສີ  ນາຍົກສະມາຄົມທຸລະກິດອາຊຽນ