Giải thương kinh doanh sản phẩm

 

 

 

Got The product certified from Food and Drug Administration - FDA Registered number: 10-1-5927398

Check at:>> https://oryor.com/oryor2015/check_product.php

 

 

 

Giải thương kinh doanh sản phẩm (Brand) giải thương thương hiệu hàng đầu 2016

Trong chương trình phát triển kinh tế và kinh doanh để triển khai Thái Lan ‘Hành trăm trái tìm để tạo ra Thái Lan bền vững’ Lần thứ hai từ Đại Tướng Sermsak Wisetchaisri (Chủ tích hiệp hội DN Asian ) Chủ tích buổi lễ ngày 3 tháng 9 năm 2559  trung tâm hội nghị học viên Chulaphon

 

 

 

 

Giải thương Thailand Product Awards 2017

Giải thương chất lượng sản phẩm Thái lan tốt nhất trong năm 2560 do mạng lưới phát triển kinh doanh và kinh tế Thái Lan trao tặng bởi Ông đại tướng  Sermsak Wisetchaisri (Chủ tích hiệp hội DN Asian

 

 

 

 

Giải thương Sản phẩm tốt nhất trong năm 2017

Giải thương “Giải thưởng thành tựu tiêu chuẩn kinh doanh Thái Lan”từ học viên phát triển kinh doanh và kinh tế của  nước  Thái Lan trao tặng bởi Ông đại tướng  Sermsak Wisetchaisri (Chủ tích hiệp hội DN Asian